Sprężone powietrze, woda, oleje – czym przetłczać

Witam
Warunki eksploatacyjne i użytkowe węży ssawno tłoczących.
Planując kupno węża do sprężonego powietrza, oleju, piaskarki czy innego, powinniśmy sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Planowanie pozwoli nam na uniknięcie wypadku, czy niewłaściwego działania maszyny czy procesu technologicznego.

Najważniejsze pytania to:

Jakie medium planujemy tłoczyć lub ssać (substancja, która płynie przewodem).
Jaka musi być średnica węża, jeśli wymagana również rozmiar wewnętrzny.
Czy znana jest temperatura pracy (temperatura płyącej substancji i temperatura otoczenia).
Intensywność nasłonecznienia, czynniki chemiczne występujące w środowisku (stałe i okresowe).
Czy istnieje niebezpieczeństwo nadmiernego załamania węża, zmieniającego parametry wytrzymałościowe i wartości przesyłowe medium.
Czy istnieje ryzyko pojawienia się ładunków elektrycznych podczas przesyłania medium.
Planowana długość węża.
Oraz wszelakie inne elementy mogące mieć wpływ na pracę i bezpieczeństwo: takie jak okoliczności eksploatacyjne, drgania, odkształcenia przewodu w trakcie pracy ( w szczególności w przypadku przecinania przez wąż węzłów i lini komunikacyjnych – ruch pieszy, samochody, wózki widłowe i inne).
Metodę mocowania końcówek (zacisk, opaska) i rodzaje dostępnych złączy i szybkozłączy.
Planowana mobilność zestawu (połączenie stacjonarne, połączenie wkrętarki pneumatycznej, pistoletu do malowania czy przedmuchiwania, piaskarki lub maszyny stacjonarnej)

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z WĘŻY SSAWNO TŁOCZĄCZYCH

Właściwy wybór węża to wybór towaru spełniającego wymagania techniczne istniejące przy danej instalacji lub urządzeniu, zapewniający bezpieczną i bezawaryjną pracę. Będzie to miało, jak we wszelkich narzędziach i instalacjiach wpływ na końcową cenę i jakość. Więcej na http://narzedziowy.cba.pl/

Czym jest promień gięcia, jak osłabia wąż i jak go wyznaczyć.

Pamiętać należy, że przy nadmiernym zagięciu węża występują w nim niepożądane zjawiska. W punkcie zgięcia, po stronie zewnetrznej wąż jest rozciągany a w przeciwległej ściskany. Powoduje to procentowe osłabienie węża i może spowodować jego uszkodzenie. Kolejnym niepotrzebnym zjawiskiem jest zaburzenie transferu mediumsubstancji. W przypadku substancji o właściwościach ściernych prowadzi to do stopnowego wycierania wewnętrznej części węża.
Jeżeli właściwa strona katalogowa nie określa, należy przyjąć następującą regułę:

Węże wytłaczane gładkie – 7,5 x średnica wewnętrzna
Węże ze wzmocnieniem poliamidowym do fi 50mm z odciskiem tkaniny – 6x średnica wewnętrzna
Węże ssawno-tłoczne – 6 x średnica wewnętrzna

Najmniejsza długość węża do utworzenia gięcia L min:

Lmin = ?/360° x 2?R

gdzie:
? – kąt gięcia
R – przewidziany promień gięcia

Przykład: chcąc utworzyć gięcie 90° przy promieniu gięcia R=200 (mm)
90/360 x 2
‚l`123567890- ależy użyć węża o minimalnej długości 314 (mm)

Montaż węża na szybkozłączkach, złączkach i krućcach.
Trzeba zwrócić uwagę na to, aby krawędzie styku końcówki z wężem nie były ostre, aby nie doprowadzać do przecinania warstwy wewnętrznej węża (dotyczy zarówno obejm, opasek jak i zakuć).

Węże techniczne produkowane w odcinkach, na ogół posiadają na końcach tzw kołnierze (odcinki bez spirali wewnętrznej), ułatwiające zamocowanie końcówek.
W wężach tych należy zamocować końcówki tak, aby króciec zachodził min. 1cm na część spiralną węża. Jeżeli węże techniczne są cięte z metra problem ten nie występuje.

Warunki eksploatacyjne i użytkowe węzy ssawno tłoczących.

W ciągu użytkowania węży i przewodów należy przestrzegać następujących reguł:
– stosować ciśnienia robocze nieprzekraczające dozwolone, zapisane na boku węży.
– trzeba węże wciskać a nie wkręcać, zmniejszy to skręt przewodu po zamocowaniu. Jeżeli wąż nachodzi z trudem na końcówkę, można go trochę podgrzać lub wkręcać o taki sam kąt w prawo i lewo.
– trzeba chronić przed wpływem czynników zewnętrznych (np. należy zaprojektować mostki do przejeżdżania nad wężami), węży nie powinno się przeciągać po ostrych krawędziach;
– po użyciu należy je przechowywać w odpowiednich warunkach;
– cyklicznie kontrolować stan techniczny węży, osłabione przewody należy wycofać z użytku i zutylizować, ewentualnie wstawić nowy odcinek.

Węże trzeba składować
– zwinięte w kręgi ułożone na drewnianych podestach w stosach o wysokości nie większej niż 0,5-1 metra.
– zawieszone na odpowiednich uchwytach zabezpieczających węże przed odkształcaniem.
– w temperaturze od +5oC do +25oC i nieznacznej wilgotności (trzeba zwracać uwagę, aby nie następowała kondensacja pary wodnej na powierzchniach przewodów gumowych).
– w magazynach pozbawionych oparów kwasów, zasad,i rozpuszczalników organicznych, jak również olejów i smarów oraz paliw płynnych.
– promienie UV i silne światło elektryczne wpływa szkodliwie na gumęi PCV. Z tego powodu w pomieszczeniach magazynowych, szyby powinny być zasłonięte.

Węże gumowe do powietrza i olejów.

Opaski zaciskowe – szeroki wybór Dom Techniczny Wieluń
To tyle pozdrawiam