Nowe produkty Boscha do obróbki ściernej 1/3

Witam
Fabryka Boscha ma wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych materiałów ściernych. Przy współpracy z wieloma, wspólnikami m.in. producentami farb i lakierów, bada różnorodne potrzeby użytkowników. Rezultaty są wykorzystywane do celów badawczych, są one podstawą innowacji materiałów ściernych.
Od elementów pierwszych aż do finalnego produktu, wszystkie etapy produkcji są planowane w zgodzie najnowocześniejszymi standardami technologii. Każdy z etapów produkcji idealnie ze sobą współgra, czego rezultatem są innowacje i usprawnienie procesów, które pomagają użytkownikowi bez trudu radzić sobie z wyzwaniami dnia powszedniego.
Jakość oraz precyzja artykułów ściernych mają gigantyczne znaczenie przy obróbce wymagających i drogocennych powierzchni. Każdy z elementów, od podkładu do pokrycia ziarnem jest ważnym elementem idealnego materiału ściernego. Właściwa formuła, wynikająca ze współdziałania wszystkich elementów, ma kolosalny wpływ na efekty szlifowania. Formuła składa się z czterech czynników:
1. Wysokiej, jakości podkład.
Odpowiedni podkład zapewnia lepsze przyleganie, rozciąganie, wyższą odporność na rozerwanie, większą elastyczność i stabilność (na przykład podkłady w których skład wchodzi lateks dają w efekcie nad wyraz stabilne, a zarazem elastyczne papiery ścierne do obróbki ręcznej – np: papier wodny).

Papier wodny dom techniczny wieluń

2. Równomierne rozprowadzenie spoiwa.
Jednakowe i stałe rozprowadzenie spoiwa bazowego i wierzchniego dzięki zastosowaniu unikatowej techniki pomiaru. W zależności od przeznaczenia materiału szlifierskiego Używane są bardziej miękkie i elastyczne, twardsze lub bardziej ciągliwe spoiwa.
3. Właściwe ziarno szlifierskie i jego równomierne rozprowadzenie.
Do każdego z zastosowań stosowane jest ziarno optymalne pod względem wielkość, twardości, ciągliwości i kształtu. A dla uzyskania optymalnej, równomiernej odległości pomiędzy ziarnami, specjalnie nadzorowany jest prces pokrywania ziarnem.
4.Powłoka dodatkowa,
Pozwala na łatwiejsze odprowadzanie pyłu szlifierskiego z materiału ściernego, zapobiega zatykaniu się przestrzeni między ziarnami.  Głównie chodzi tu o papier do usuwania lakierów.