Bezpieczna praca narzędziami pneumatycznymi

Bezpieczna praca w trakcie używania pneumatycznych kluczy udarowych – Chicago Pneumatic i innych.

Pierwszą najważniejszą sugestią jest uniwersalna zasada:
Przeczytaj i zrozum instrukcje BHP dołączone do narzędzi przed rozpoczęciem pracy i czynnościami serwisowymi. Musisz zrozumieć, że brak powyższych czynności zwiększa potencjalne ryzyko uszkodzenia ciała.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa.

Założeniem firmy produkującej profesjonalne narzędzia pneumatyczne ( Chicago Pneumatic, ), jest wytwarzanie sprzętu, który pomoże operatorowi pracować bezpiecznie i wydajnie. Najważniejszym czynnikiem bezpiecznej pracy narzędzi i urządzeń jest na pierwszym miejscu ich operator. Opanowanie i dobre przepisy są najlepszą ochroną przed wypadkiem.
Każda prawidłowo wykonana instrukcja wskazuje na najważniejsze niebezpieczeństwa i zagrożenia, dlatego trzeba ponadto przestrzegać środków ostrożności, ostrzeżeń oraz opisów zamieszczonych na urządzeniach i w miejscu pracy. Pracownik powinien zapoznać się, zrozumieć i stosować instrukcje BHP dołączane do każdego urządzenia – AMEN.

Do operatora : Przeczytaj i postaraj dowiedzieć się jak działa narzędzie, nawet jeśli posiadasz już doświadczenie z podobnymi narzędziami. Starannie obejrzyj i sprawdź urządzenie przed użyciem. Postaraj się „poczuć” jego siłę, ograniczenia, ewentualne ryzyko, jak pracuje i jak go zatrzymać. Czasami wyobraźnia pomaga zniwelować możliwe niebezpieczeństwo.
Podstawowymi, niebezpiecznymi czynnikami w miejscu pracy są:

1) Sprężone Powietrze

– Powietrze pod ciśnieniem może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Nigdy nie kieruj przewodu ciśnieniowego w kierunku swoim lub innych osób, zwłaszcza dotyczy to oczu, uszu, okolic ust.
Nigdy nie „przedmuchuj” odzieży z kurzu i pyłów powietrzem o nieznanym ciśnieniu. Zawsze kieruj wylot przewodu z dala od siebie i innych osób.
– Zawsze sprawdzaj czy węże ciśnieniowe nie są uszkodzone lub luźne, wymień je jeżeli to konieczne przed podłączeniem narzędzia.
Bicie przewodu ciśnieniowego może spowodować poważne zagrożenie zdrowia.
– Odłącz narzędzie z przewodu ciśnieniowego, kiedy nie jest używane, w trakcie zmiany oprzyrządowania, zmianą nastawienia momentu lub naprawą.
– Nie przekraczaj wartości ciśnienia w celu podniesienia mocy narzędzia, może to doprowadzić do zagrożenia zdrowia oraz skrócić „żywotność” klucz udarowy się rozleci.
– Nie montuj szybkozłączek do narzędzia, drgania od bicia przewodu ciśnieniowego mogą spowodować jego uszkodzenie. Szybkozłączki zamontuj zawsze na końcu przewodu ciśnieniowego.
– W przypadku używania połączeń uniwersalnych wymaga się stosowania zawleczek blokujących, które zabezpieczają przypadkowe rozpięcie przewodu ciśnieniowego.
– Narzędzia pneumatyczne nie są zaprojektowane do stosowania w środowisku zagrożonym wybuchem, oraz nie są zabezpieczone izolacją odporną na wysokie napięcie.

2) Zagrożenie uszkodzenia wzroku.

Cały czas dbaj o ochronę oczu, oraz twarz stosując odpowiednią maskę ochronną, każda praca stwarza potencjalne zagrożenie.

3) Zagrożenie związane z oddychaniem.
Praca narzędziem może wywoływać generowanie kurzu i pyłu, w tym wypadku zawsze stosuj maskę ochronną.

4) Ryzyko związane ze słuchem.
Pogorszenie słuchu, bule głowy i zmęczenie, może być spowodowane wydłużoną pracą w warunkach o podwyższonym poziomie hałasu, w tym przypadku zawsze stosuj ochronniki słuchu.

5) Zagrożenie związane z wibracjami.
Wydłużona praca narzędziem, które generuje wibracje może być szkodliwe dla dłoni i ramion. W przypadku drętwienia, mrowienia lub bladnięcia skóry trzeba niezwłocznie przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem.

6) Zagrożenie związane z niewłaściwym ubiorem.
Nie stosuj luźnej odzieży, która w czasie pracy narzędziem lub akcesoriami ruchomymi powoduje ryzyko zaplątania się lub porwania materiału. Są to bardzo częste przyczyny fatalnych w skutkach wypadków: oskalpowanie luźnych włosów, uszkodzenia stawów, złamanie kończyn górnych.

7) Ryzyko dodatkowe:
– Poślizg, potknięcie lub upadek mogą doprowadzić do poważnego obrażenia a nawet śmierć. Unikaj pozostawiania rozwiniętych przewodów ciśnieniowych, szczególnie w miejscach gdzie przemieszczają się pracownicy.
– Operator i personel techniczny musi być przeszkolony i gotowy do wykonywania swoich obowiązków.
– Narzędzia przeznaczone do usuwania nierówności powierzchni powinny być stosowane w sposób eliminujący ryzyko otarcia lub przecięcia.
– Zakładaj rękawice ochronne, zabezpieczając dłonie przed otarciami.
8) Używaj zdrowego rozsądku i nigdy nie przestawaj myśleć o potencjalnych zagrożeniach, wyobraźnia jest najlepszym zabezpieczeniem.

CP67X3 Series / This picture fits to: 6151590400 CP6763 / 6151590410 CP6773

Pneumatyczne Klucze Udarowe – niebezpieczeństwa:

Pod żadnym pozorem nie używać nasadek ręcznych. Używać tylko nasadek udarowych w dobrym stanie. Nasadki w złym stanie zmniejszają moc udarową i mogą się rozpaść, doprowadzając do obrażeń ciała. Więcej o zasadach bhp na – http://amarantus72.dudaone.com/blog
W przypadku korzystania z przegubu Cardana nigdy nie uruchamiać narzędzia poza miejscem pracy. W przeciwnym razie nastąpić może odrzut przegubu, powodując zagrożenie.
Cały czas używać możliwie najprostszego sposobu łączenia. Przedłużki, redukcje redukują moc w skrajnych przypadkach mogą się obluzować, powodując obrażenia ciała. Należy używać jak tylko to możliwe długich nasadek oraz oryginalnych akcesoriów.
W przypadku narzędzi zaopatrzonych w element ustalający nasadki ze sworzniem i o-ringiem należy prawidłowo zabezpieczyć sworzeń za pomocą o-ringu.

W przypadku zbyt mocnego lub zbyt słabego dokręcenia elementów mocujących może dojść do ich zerwania lub poluzowania i odłączenia, czego skutkiem mogą, być poważne obrażenia ciała. Odłączone elementy mogą zostać wyrzucone. Elementy wymagające dokręcenia określonym momentem, należy sprawdzić za pomocą klucza dynamometrycznego.

Uwaga: klucze dynamometryczne „klikające” nie są w stanie zidentyfikować przypadku połączenia dokonanego z wyższym momentem dokręca. Stosować klucz dynamometryczny zegarowy.
– Aby zminimalizować ryzyko obrażeń używając pneumatycznych zapadkowych kluczy udarowych, zawsze pewnie trzeba podeprzeć uchwyt w kierunku przeciwnym do obrotu trzpienia w celu zminimalizowania reakcji momentu obrotowego.
To tyle Pozdrawiam