Monthly Archives: Grudzień 2013

Spawanie metodą MIG MAG

Witam Dzisiaj o spawaniu metodą MIG/MAG, która jest w tej chwili w przemyśle w najwyższym stopniu rozpowszechnioną techniką spawania. Polega na jarzeniu łuku elektrycznego między elektrodą topliwą w postaci cienkiego drutu podawanego w sposób ciągły a spawanym detalem. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są ochraniane strumieniem gazu obojętnego- MIG lub aktywnego-MAG. Skrót MIG pochodzi od […]