Narzędzia pomiarowe

Przybory pomiarowe i technika pomiarów.
Pierwsza część będzie odnosić się do poziomic i stalowych liniałów.
W dzisiejszych czasach intensywnego rozwoju techniki i technologii, mimo maszyn cnc, komputerów produkcja seryjna części o jednakowych rozmiarach nie jest do końca wykonalna. A to dla tego, że maszyny, obrabiarki nie są super precyzyjne także jak narzędzia frezujące czy szlifujące.
Dla tego architekt określa, w jakich ramach mogą się mieścić faktyczne wymiary gotowego wyrobu, innymi słowy określa w specyfikacji tolerancję. Zatrudniony wiedząc, w jakim przedziale wymiarowym może być detal, korzysta z różnych narzędzi pomiarowych: suwmiarki, mikromierze, sprawdziany, szablony, głebokościomierze, wzorce, aby określić zgodność z projektem.
Narzędzia pomiarowe dzielą się na, wzorce i przyrządy pomiarowe.
Wzorzec pomiarowy jest to składnik stały np. liniał lub wiązka laserowa, odtwarzająca miarę wiadomej wielkości z uznaną dokładnością. Mogą one odtwarzać jeden wymiar lub kilka. Przykładowo: wzorzec zarysu gwintów składa się z pojedynczych wzorców gwintu, metrycznego i calowego. Jest on połączony w komplet. Podobnie popularny szczelinomierz składa sie z wielu listków o ustalonej grubości. Natomiast przymiar liniowy, popularnie zwany liniałem lub linijką, to wzór długości z naciętymi kreskami milimetrowymi lub calowymi. Posiada on podziałkę, najczęściej 1 mm, i zakres pomiarowy od 50mm do 500mm.

poziomica-magnetyczna-180-150-60-slowik

https://domtechniczny24.pl/poziomice-aluminiowe-s%C5%82owik.html
Natomiast przyrządy pomiarowe służą do bezpośredniego lub pośredniego wykonywania pomiarów. Odróżniają się od wzorców tym, że mają mechanizm optyczny, elektroniczny lub mechaniczny zaprojektowany do przetwarzania jednej wielkości w drugą, przy podniesieniu dokładności odczytywania, poprawiania wskazań lub redukcji błędów pomiarowych. Stanowią one ogromnie rozbudowaną grupę przyrządów. Ja chciałem zwrócić uwagę na poziomice, które należą do przyrządów pomiarowych. Przeważnie są to aluminiowe profile z zmonitowaną w nich jedną lub wieloma libelkami z płynem i bąbelkiem powietrza. Wykorzystują one siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania poziomu lub pionu. Ustalanie to nie jest zbyt dokładne, z tego względu stosowane jest, jako wstępne, alb podczas prac budowniczych czy remontowych niewymagających super dokładnej płaszczyzny. Poziomice produkowane są w różnych klasach, w większości wypadków zwracamy uwagę na grubość profilu i dokładność osadzenia libelki. Poziomice z grubym profilem są bardziej wytrzymałe a wklejone libelki odporne na wstrząsy. Odrębną grupę przyrządów pomiarowych do szacowania pionu i poziomu stanowią urządzenia elektroniczne lub optyczne. Bazują one na elemencie żyroskopowym, bardziej dokładnym od libelki. W przypadku zestawienia żyroskopu z lunetą optyczną mamy niwelator optyczny. Jeżeli zamienimy optykę laserem otrzymamy laser krzyżowy lub laser punktowy. Takie lasery mają różne zasięgi i mogą być stosowane wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. W przypadku niwelatorów laserowych stosowanie ich w świetle dziennym wymaga specjalnego odbiornika, albowiem laser przy dużych odległościach przestaje być widzialny przez człowieka.