O frezowaniu drewna frezarkami górnowrzecionowymi

Kluczowe informacje o frezowaniu drewna frezarkami górnowrzecionowymi.

Frezowanie obok procesu toczenia i wiercenia jest jedną z najpowszechniejszych odmian obróbki wiórowej. Przeznaczenie tej obróbki to przede wszystkim obróbka powierzchni płaskich (płaszczyzn), rowków, powierzchni kształtowych, wpustowych i kopiowaniu zarysów.

Frezowanie wykonywane jest obrotowymi narzędziami wieloostrzowymi (frezami) na obrabiarkach nazywanych frezarkami.
W większości odmian frezowania ruch roboczy jest prostoliniowy lub kszywoliniowy – wykonuje je materiał obrabiany w przypadku frezarek stacjonarnych dolnowrzecionowych lub maszyna w przypadku frezarek górnowrzecionowych. Te ostatnie będą celem niniejszego tekstu.
Natomiast ruch roboczy (obrotowy) wykonywany jest przez narzędzie.

Operacje technologiczne wykonywane na frezarkach zależne są od modelu wykorzystanego narzędzia. Rozróżnia się frezowanie obwodowe, w którym frez obrabia ostrzami leżącymi prostopadle do osi wrzeciona i frezowanie czołowe, w którym frez skrawa zębami położonymi równolegle do osi wrzeciona.
Ze względu na bezpieczeństwo na frezarkach górnowrzecionowych robota odbywa się wyłącznie przeciwbieżnie (kierunek ruchu posuwowego jest przeciwny do kierunku ruchu roboczego).
W ciągu przeciwbieżnego frezowania drewna, lepiej kontrolujemy prowadzenie materiału po łożysku lub wzdłuż prowadnicy. W konsekwencji uzyskujemy lepszą jakość powierzchni i niwelujemy niebezpieczeństwo odbicia freza.

frezarka-gof-1600-wycinanie-kola

Najczęstrzą operacją jest krawędziowanie. Zależnie od zarysu freza uzyskujemy różne kształty: frezy wypukłe i wklęsłe łukowe, fazowanie 45o, kształtowe ozdobne. Frezy do krawędzi wyposażone są najczęściej łożysko prowadzące, które możemy prowadzić zarówno po krawędziach prostych jak i krzywoliniowych. Jedną z form krawędziowania jest potrzeba uzyskania estetycznego wyglądu połączenia elementów konstrukcji [łączonych|montowanych} prostopadle i równolegle. Jeżeli brzegi pozostawimy „na ostro” to po skręceniu elementów możemy zauważyć niedokładności pasowania.
Wyjściem jest wykonanie delikatnych zaokrągleń krawędzi. W efekcie uzyskamy estetyczne połączenie.
Wielkość fazowania zależy od głębokości wysunięcia freza.

Do innych operacji należą:
– frezowanie rowków frezami palcowymi.
– wyrównanie po okleinowaniu specjalnym frezem do oklein z łożyskiem oporowym
– wykonywanie połączeń typu T. Frez do połączeń składa się z trzpienia, dwóch frezów tarczowych, łożyska oporowego i nakrętki blokującej.

frezy-globus-do-frezarek-dookleinowania-ukosowy

Frezy do frezarek górnorzecionowych wykonane są z węglików spiekanych o przeróżnych kształtach, rzadziej z stali HSS. Takie rozwiązanie zapewnia długą żywotność frezów. Wynika to z prostego faktu. Drewno jest słabym przewodnikiem ciepła a więc w bardzo małym stopniu absorbuje ciepło powstające w ciągu skrawania. Dochodzi wtedy do znacznego rozgrzania się ostrzy skrawających. Na dodatek częstym przypadkiem jest przypalanie drewna.

Powyższy fakt warunkuje również parametry skrawania:
– należy stosować wyłącznie ostre narzędzia.
– stosować możliwie duże prędkości skrawania i szybki posuw.
– stosować wymuszone odprowadzanie wiórów przez podłączenie odkurzacza, {spowoduje to ruch powietrza i chłodzenie freza.

Następnym istotnym czynnikiem jest prawidłowe zamocowanie elementu obrabianego i freza. Obrabiane detale mocujemy na stabilnym stole przynajmniej w 2-3 punktach. Należy pamiętać aby zastosowane ściski nie ograniczały pracy frezarki. Stopa frezarki powinna bez problemu przesuwać się po materiale obrabianym lub po szynach.
Mocowanie freza. Frezy do frezarek górnowrzecionowych mocuje się w tulejkach zaciskowych dokręcanych nakrętką ( najczęściej jest to średnica 8 mm, żadziej 6 i 12mm).W większości frezarek jest system blokowania wrzeciona, znacznie ułatwiający dokręcenie nakrętki. Frezy do zaokrąglania powinny być wsunięte przynajmniej na głębokość tulejki mocującej, zazwyczaj jest to 15 mm. Tekst z strony http://domtechnika24.pl/index.php/poradnik-techniczny

Powyższe informacje powinny wprowadzić każdego w kwestię frezowania drewna frezarkami górnowrzecionowymi. I jeszcze uwaga proszę zapoznać się z instrukcją dołączoną do maszyny. Powinno być tam przejrzyście przybliżone jak nastawiać głębokości frezowania na zderzakach i trzpieniu wskazującym.

Pozdrawiam

Płyty uszczelkarskie opis i zastosowanie

Cześć
Bieżący artykuł będzie dotyczył płyt uszczelkarskich do samodzielnego wycinania uszczelnień firmy Gambit.

Firma wytwarza bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF, które są innowacyjnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z wieloma różnorodnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także właściwych dla założonych warunków pracy elastomerów. Wysoko wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 proces kalandrowania arkuszy gwarantuje stałego i zachowane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).

Płyty GAMBIT AF są płytami, których cechy techniczne spełniają wymagania dla większości zastosowań. W przypadkach, gdy wyjątkowe warunki pracy nie zezwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma proponuje płyty na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Produkty te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.

plyty-uszczelkarskie-tabela-odpornosci

Wszystkie podane w tabelach i specyfikacjach dane bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich używaniu. Ze powodu, iż na pracę uszczelnienia w zaworze ma wpływ sporo czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają wartość orientacyjną i nie stanowią podstawy do żądań, a jednostkowe wdrożenia wyrobów wymagają kontaktu z producentem, lub wykonania samodzielnych prób.

wycinanie-uszczelki-z-gambitu

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT

Dobierając dla danego węzła uszczelniającego półprodukt na uszczelkę, trzeba uwzględnić dużo elementów. Najważniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, typ uszczelnianego medium oraz budowa złącza. Zachodzą również inne czynniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład natężenie pracy, drgania mechaniczne, staranność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Wartości z tabeli umożliwiają dobrać materiał, który najlepiej spełni wymagania odnośnie istniejących w danym połączeniu warunków pracy. Wziąć pod uwagę trzeba fakt, że punkt pracy powinien się znaleźć w odpowiednim obszarze wykresu. Nie znaczy to jednak, że w niektórych przypadkach uszczelnienie nie może efektywnie pracować w wartościach spoza wykresu, aczkolwiek wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę we własnym zakresie.

Aby jednak uszczelnienie zdołało długo i stabilnie pracować, niezbędne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Głównym wymogiem jest zapewnienie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w takim wypadku możliwe jest uzyskanie na całej powierzchni uszczelnianej parametrów montażowych większych od opisanych procedurami obliczeniowymi, a jednocześnie nieprzekraczających wartości niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. Czasami sytuacja wygląda tak, że użycie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym wypadku promujemy wywarcie takiego zacisku między kołnierzami, aby uszczelka została ściśnięta o 8-10% swojej uprzedniej grubości. Połączenie takie jest wystarczające w większości wypadków do osiągnięcia odpowiedniej szczelności, nie powodując w tym samym uszkodzenia struktury uszczelki. W tym samym celu trzeba używać na całym złączu jednolitych śrub w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym smarem.

Surowiec, z którego wykonane są płyty uszczelkarsskie, to kompozyt złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on odpowiednio i skutecznie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla niektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze specyfiki materiału, jego mocnych i słabych stron.

Wszystkie uszczelki z płyt aramidowo – kauczukowych utwardzją się w temperaturach powyżej 200°C. Dobrej jakości płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują parametry wystarczjąc do skompensowania ruchów termicznych elementów złącza w deklarowanych zakresach temperatur. Jest to podstawowy warunek zachowania szczelności złącza, głównie w przypadku elementów działającym w warunkach znacznych wahań temperatury.

Innym zagrożeniem dla płyt aramidowo – kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). W jego wyniku wypala się spajający płytę elastomer. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, konieczne jest odizolowanie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i powietrza z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami.
Pierwszym z nich jest właściwa konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek.
Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem). Informacje ze strony http://domtechniczny24.wixsite.com/blog-poradnik

Odpowiednio skonstruowane złącze kołnierzowe z dobrze dobraną uszczelką, zamontowaną we właściwy sposób spełnia swoje zadanie przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne stosowanie raz zdemontowanych uszczelek.

Uszczelnienia można wycinać używając odpowiednich wykrojników, maszyn CNC z ploterem lub ręcznie cyrklem i nożem}. Większość płyt uszczelkarskich jest na tyle elastyczna, że bez problemu daje się wycinać.

wycinanie-uszczelek-na-prasie-wykrojnik-1

Szczypce i obcinaczki Knipex

Cześć
Przedstawię dwa bardzo interesujące narzędzia Knipex, szczypce Cobra i nożyce do kabli zbrojonych drutem stalowym.

Innowacje szczypce Cobra Knipex – Otworzyć, dosunąć, chwycić!
Bardzo interesujące i pomocne rozwiązanie, w którym dopasowanie do średnicy chwytanej rury następuje samoczynnie, poprzez dosunięcie szczęk szczypiec.
Opis:
Dodatkowa szybka regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie poprzez zsunięcie rękojeści.
Łączy niezawodną blokadę sworznia z dodatkową funkcją dosuwania, która ułatwia pracę w szczelinach i trudno dostępnych miejscach.
Nastawienie następuje bezpośrednio przez dosunięcie do chwytanego przedmiotu.
Pewny mechanizm blokujący uruchamia się po obciążeniu ramion. Pozycja rękojeści zostaje wtedy zablokowana i można ją odbezpieczyć tylko po naciśnięciu przycisku.
W celu ponownego aktywowania funkcji dosuwania, należy odblokować rygiel za pomocą przycisku i otworzyć całkowicie szczęki.
Narzędzie zostało wykonane z specjalnej stali narzędziowej, kutej, hartowanej olejowo do twardości około 61 HRC. Zęby na szczękach są faktycznie solidne w czasie testów skrawały mmocowaną rurkę instalacyjną. Po bliższym obejrzeniu szczęk nie dostrzegliśmy żadnych śladów. Jak dla nas rewelacja. info ze strony – http://domtechnika24.pl/

szczypce-cobra-samonastawne-blog-opis-1 szczypce-cobra-samonastawne-blog-opis-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczypce produkowane są w kilku wersjach, jedna z nich to Cobra® QuickSet, opisana powyżej, inne to specjalistyczne rozwiązania do zaciskania opasek, łamania glazury czy dokręcania rur pokrytych chromem.
I drugi produkt nożyce do kabli (z mechanizmem zapadkowym) do kabli zbrojonych drutem stalowym (SWA).
Zdarza się tak, że mamy do czynienia z przewodami elektrycznymi wzmocnionymi oplotem z drutu stalowego. Przeważnie taki oplot jest zrobiony z drutu ocynkowanego stalowego. Typowe nożyce nie są do tego dostosowane. Wyjściem są prezentowane nożyce, a marka Knipex gwarantuje bezawaryjne wykonanie. Nożyce mają wymienne ostrza. Należy pamiętać aby nie stosować ostrzy z okrągłym otworem tylko z z otworem w kształcie trapezu.
Nożyce te przecinają kable w oplocie z drutu stalowego o średnicy do 45 mm / 380 mm2 (np. 4 x 95 mm2) przy pomocy jednej lub obu rąk.
poręczne w obsłudze dzięki niewielkiej masie (800 g) i zwartej konstrukcji (długość 315 mm) – mogą być używane w miejscach o ograniczonym dostępnie.
Noże precyzyjnie szlifowane i hartowane indukcyjnie umożliwiają czyste cięcie bez deformowania brzegów. Wykonane z specjalnej stali narzędziowej, kutej, hartowanej olejowo.
Zastosowano w nich innowacyjny kilkustopniowy mechanizm zapadkowy o wysokim przełożeniu, z podpórką do położenia narzędzia podczas cięcia.
Uwaga !! Nie nadaje się do cięcia kabli ACSR oraz lin stalowych!
Pozdrawiam.

Wykrojniki śrubowe do blach

Witam
Popularne i ciągle niezastąpione wykrojniki śrubowe do otworów.
Wycinaki stosuje się wszędzie tam gdzie trzeba zrobić parę otworów o średnicach przekraczających 13 mm w blachach o grubości nie większej 2 mm. Najczęściej są to szafy sterujęca, blachy w zbiornikach itd. Otwory można wykonać bez konieczności korzystania z otwornic do metalu, a z praktyki wiadomo, że potrzeba do tego wiertarki o dużym momencie obrotowym. No i jest dużo opiłków do okoła i trzeba je odkurzyć.

Proponowane przez nas wykrojniki śrubowe do blach mają dodatkowo łożysko, które poleprza robotę. Wykrojnik nie obraca się podczas dokręcania.
Wykrojniki używa się do wycinania otworów w blachach ze stali węglowej, narzędziowej, stali stopowej, z miedzi i jej stopów.
Ponad to wycięty otwór ma dużą dokładność i jest gotowy, nie ma potrzeby gradowania, choć czasem zdarza się, że z jednej strony powstanie krawędź.

wykrojnik-do-blachy-montero-w-akcji-wstepne-wiercenie

Rozpoczynając pracę, musimy się upewnić, że mamy swobodne dojście do dwóch stron blachy. Następnie wykonujemy otwór na śrubę prowadzącą. Średnica otworu powinna być taka sama jak śruby. Można zrobić to wiertłem o określonej średnicy lub wiertłem wielostopniowym. Następnie smarujemy śrubę olejem lub smarem stałym, producent zaleca smar grafitowy lub inny do dużych obciążeń. Uwaga! nie używać smaru typu WD.

Następnie wkładamy do otwory śrubę z tależem dystansowym i nakręcamy na nią matrycę wieloostrzową. Pomału dokręcamy kluczem oczkowym lub nasadowym.
Kręcimy do momentu, aż matryca nie wytnie otworu. Pod koniec będziemy dokładnie czuli jak nagle klucz przestanie stawiać opór to będzie znak, że otwór jest gotowy. Rozkręcamy całość i gotowe.
Wykrojniki moża upić w zestawie z niezbędnymi akcesoriami lub na sztuki.
Poręką solidnego wykonania jest firma Montero, specjalizująca się w wycinakach do różnego typu surowców.

Gazy techniczne w technice spawania i lutowania

Charakterystyka gazów technicznych używanych w spawalnictwie.

Dzień dobry
Dzisiejszy artykuł będzie obejmował zagadnienie stosowania gazów technicznych w spawalnictwie, do lutowania, w technice warsztatowej. Gazy te możemy podzielić na gazy osłonowe, atmosferyczne i gazy palne.

Do gazów palnych zaliczamy Acetylen, tlen, propan, butan, wodór.
Gazy te lub ich mieszanki podczas spalania wytwarzają wysoką temperaturę stosowaną do topienia, cięcia i grzania metali.

Acetylen.
Jest gazem wytwarzanym podczas reakcji karbidu z wodą. Acetylen w czasie spalania wytwarza najwyższą temperaturę spośród wszystkich gazów przemysłowych. Jest najbardziej wydajny, choć jego potencjał kaloryczny nie jest wysoki, to w obszarze środkowego płomienia emituje bardzo wysoką i skoncentrowaną temperaturę. Do całkowitego spalenia się potrzebuje niewielkie ilości tlenu, dzięki temu płomień zawiera minimalne ilości wilgoci. Spalając się wytwarza płomień, który nie utlenia powierzchni spawanych czy powierzchni lutowanych. Ta cecha sprawia, że powierzchnie nie zawierają tlenków, znakomicie nadaje się więc do grzania punktowego, lutowania twardego, spawania i cięcia. Ze powodu tego że acetylen jest lżejszy od powietrza, jest jedynym gazem palnym zalecanym do poniżej powierzchni ziemi.
Gaz ten przechowywany jest w stalowych, bezszwowych butlach pod ciśnieniem 1,5MPa, wypełnionych masą porowatą i acetonem, w którym jest częściowo rozpuszczony.
Butle acetylenowe mają kolor kasztanowy. Gaz do palnika podawany jest przez specjalnyreduktor acetylenowy, który obniża ciśnienie do wartości roboczej. Oprócz reduktorów stosuje się również bezpieczniki. Bezpiecznik do acetylenu ma zawór zwrotny, który uniemożliwia przepływ gazu w kierunku przeciwnym do normalnego. Oraz zaporę płomieniową, która studzi płomień i go wygasza. Bezpieczniki instaluje się przeważnie na palniku i przy uchwycie.

Tlen, gaz bezwonny i bezbarwny.
Gaz niezbędny w procesie spalania, wyróżnia się dużą reaktywnością i z tego powodu w procesach spawania czy lutowania powietrze jest wzbogacane o tlen. Dodatek tlenu podwyższa temperaturę spalania, poza tym sam proces zachodzi szybciej, płomień jest stabilny i czysty. Przechowywany jest w butlach koloru niebieskiego. Podawany jest przez reduktor tlenowy, który obniża i stabilizuje jego ciśnienie. Ze względu na bezpieczeństwo stosuje się bezpieczniki tlenowe, zarówno przy reduktorze jak i przy palnikach.

Propan.
Otrzymywany jest w procesie przetwarzania gazu ziemnego. Jest gazem bezbarwnym łatwopalnym a czystość spalania propanu czyni go idealnym dla wielu zastosowań w przemyśle. W technice używa się go do lutowania miękkiego i twardego, podgrzewania, opalania. Najwyższą wartość energetyczną otrzymuje się w połączeniu z tlenem. Propan jest stosunkowo tani i dostępny, przez co ma obszerne zastosowanie w przemyśle warsztatowym. O lutowaniu można poczytać na stronie http://domtechniczny24.net/index.php/techniki-spawania-i-lutowania
Przechowywany jest w butlach o różnej objętości, jak również w kartuszach jednorazowych.

Wodór.
Bardzo szeroko wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu:
Zmieszany z tlenem spala się w temperaturze 2850 st i jako taka mieszanina jest wykorzystywany do cięcia stali pod wodą.
W formie płynnej stanowi paliwo do silników rakietowych.
Używany jako składnik mieszanek gazów osłonowych w spawaniu stali nierdzewnych, austenitycznych metodą TIG.

Oddzielną grupę gazów i ich mieszanek stanowią gazy osłonowe. Mają one kluczowy wpływ na jakość i efektywność procesów spawalniczych. Przede wszystkim chronią łuk i spoinę przed wpływem gazów z atmosfery. Ponad to modyfikują ją i przez to mają dodatni wpływ na cechy spoiny i otoczenia spoiny, takie jak wytrzymałość, odporność na korozję, redukcję odprysków, szerokość i głębokość wtopu i na obciążenia dynamiczne. Na rynku występuje wiele mieszanek, proces ich doboru, specjalizacja i zastosowania stają się coraz większe.

Dwutlenek węgla.
Wyjątkowe właściwości dwutlenku węgla, na przykład jego obojętność w reakcjach oraz duża rozpuszczalność w wodzie,sprawia że jest on używany w chyba wszystkich gałęziach przemysłu. Nie będę wymieniał wszystkich tylko te najciekawsze: w ogrodnictwie i akwarystyce w dokarmianiu roślin, w gaśnicach, w kriogenice, uzdatnianiu wody pitnej, w przemyśle spożywczym do produkcji bąbelków:) w napojach i do zasilania markerów paintballowych.
W spawalnictwie sam dwutlenek węgla jest już coraz mniej używany. w technice MIG bardziej skuteczna jest jego mieszanka z argonem. Nie przynosi ona tak niechcianych odprysków i dymu, a połączenia mają o wiele lepsze właściwości mechaniczne. Stosowany jest jako gaz osłonowy do spawania półautomatami stali konstrukcyjnej metodą MIG. Przechowywany w butlach pod ciśnieniem o różnych objętościach. Butla z gazem co2 jest najczęściej koloru szarego z zielonym paskiem.

Argon jest bezbarwnym i pozbawionym zapachu gazem, cięższym od powietrza. Najistotniejszą właściwością chemiczną argonu jest jego obojętność chemiczna. Dlatego jest niemal idealnym gazem osłonowym podczas spawania. Wykorzystywany w technice spawania łukowego TIG i MIG. Ponieważ jest gazem obojętnym to stosuje się go do spawania elementów szczególnie narażonych na utlenianie w wysokich temperaturach, takich jak aluminium, stal kwasoodporna, wysokostopowa.

Mieszanki argonu i dwutlenku węgla. Cieszący się popularnością Argomix to mieszanka osłonowa utleniająca do spawania metodą MAG stali konstrukcyjnych. Gwarantuje redukcję odprysków, dobre właśiwości mechaniczne spawu i skuteczne chłodzenie uchwytu. Przechowywany w butlach o podobnych parametrach co dwutlenek węgla. Również reduktory Co2 i MIX używane są zamiennie.

Hel.
Pocieszny gaz, miałem niedawno okazję łyknąć go na weselu i trajkotać cienkim głosem, to tak na marginesie.
Gaz ten jest wykorzystywany w wielu dziedzinach przemysłu. W spawalnictwie używany jako mieszanina z argonem, tlenem, azotem i dwutlenkiem węgla. Mieszaniny te w zależności od składu używa się jako gaz osłonowy do spawania metodą TIG lub MIG stali niestopowych i niskostopowych, stali wysokostopowych, aluminium oraz metali nieżelaznych. W porównaniu z argonem daje łuk o większej mocy i powoduje głębsze wtopienie, a spoina jest szersza. Wadą Helu jest trudne zajarzenie łuku.

Azot zarówno w czystej postaci jak i w mieszankach stosowany do spawania TIG stali duplex i austenitycznych, które to stale mają zwiększoną zawartości azotu. W procesie spawania nie dochodzi do spadku tego pierwiastka i zarówno spoina jak i grań zachowuje wysoką odporność na korozję i wysokie właściwości mechaniczne.

To tyle pozdrawiam

Włóknina ścierna

Włókniny ścierne są trójwymiarowym wyrobem ściernym. Podłoże włókniny wykonane jest z niesplecionych ze sobą włókien syntetycznych odpornych na działanie wody i płynów stosowanych podczas obróbki. Włókna te są nadzwyczaj mocne, nie łamią się nie deformują i mają tzw. efekt pamięci, czyli po zgięciu wracają do swojej wcześniejszego kształtu.
Do włókien przyczepione są, za pomocą spoiwa z żywic syntetycznych, ziarna ścierne. Cząstki ziaren są rozmieszczone równomiernie dokoła włókien w całym przekroju gotowego produktu. Powstaje trójwymiarowa, elastyczna budowa dająca nadzwyczaj dobre wyniki w ciągu pracy.
Wielkość ziaren w odróżnieniu od papierów ściernych podawana jest w szerszym przedziale. W większości materiałów ściernych wymiar ziarna określana jest umownie i ujednoliconą normą międzynarodową FEPA i oznaczana literą „P” przed numerem granulacji. Spełnienie przez ziarno normy FEPA świadczy, że jego wielkość dla konkretnej ziarnistości nie jest większa niż wskazana w normie. W praktyce oznacza, że szlifując ziarnistością „P80” realizujemy stały i jednakowy poziom zarysowań wykańczanej powierzchni.

Materiał do wpisu zaczerpnięty z bloga: poradniktechniczny.com
W przypadku włóknin gradację określa się następująco:

Coarse, grube ziarno- granulacja P80 – P120
Medium średnie ziarno- granulacja P120 do P180
Fine wykańczające- granulacja P180 – P240
Very Fine bardzo drobne- granulacja P240 do P320
Ultra Fine polerowanie- granulacja P400 – P600
Super fine polerowanie wykańczające – granulacja P600 do P1000

Użyte ziarna ścierne to przede wszystkim elektrokorund szlachetny, węglik krzemu i czasami cyrkon.

Zalety włóknin. Przestrzenne ułożenie włókien, równomierne ułożenie ziaren do o koła włókien, zimna obróbka ścierna ( nie nagrzewa materiałów obrabianych).
Duże przestrzenie między włóknami gromadzą zanieczyszczenia i urobek z obrabianej powierzchni (detal jest obrabiany przez czystą włókninę)
Wodoodporność włóknin, można je myć detergentami, dzięki temu nadają się do powierzchni zabrudzonych, zatłuszczonych, pokrytych olejami i smarami.
Elastyczność włókien powoduje łatwość dopasowania się do skomplikowanych kształtów.

 

wloknina-polerska-weglik-krzemu-siwa-2

Włókninę ścierną można stosować do pracy ręcznej i mechanicznej( pasy bezkońcowe, lamelki, ściernice trzpieniowe). Nadaje się do obróbki ściernej: powierzchni stalowych, stali nierdzewnych, metali kolorowych, takich jak stopy aluminium, mosiądz, miedź, nikiel, jak również dopowierzchni ceramicznych.
Ponieważ włóknina ścierna jest wodoodporna może być stosowana w kuchni jako zastępstwo dla czyścików oraz metalowych gąbek. Wytrzymałe włókna oraz materiał ścierny sprawdzają się przy czyszczeniu piekarniki i grille, usuwają spalone resztki żywności z garnków i brytwanek.

Strona 1 z 2012345...1020...Ostatnia »